KVALITETNE REŠITVE TEMELJNE PLOŠČE

Ne le posamezni materiali, ampak tudi njihova usklajena uporaba na pravih mestih omogočajo najboljše tehnične rešitve, kvalitetno izvedbo in trajnost. Uporabljamo premišljene tehnične rešitve in izvedbene detajle.

  • HIDROIZOLACIJA POD TEMELJNO PLOŠČO
  • BREZ PROTIZMRZALNEGA NASIPA
  • DRENAŽA ŽE V SLOJU PENJENEGA STEKLA
  • NATANČEN IZKOP NADOMESTI OPAŽ

HIDROIZOLACIJA POD TEMELJNO PLOŠČO

Hidroizolacija je folija, ki preprečuje vstop vlage in vode v objekt. Namestiti jo je potrebno tudi v območju temeljev, kjer je vedno prisotna vlaga, nemalokrat pa tudi voda ali celo vodni pritisk.  Uporabljamo enostaven a učinkovit pristop, kjer se sloj hidroizolacije nahaja pod temeljno ploščo. Na ta način je tudi temeljna plošča zaščitena pred vodo in vlago. Predvsem pa je ta način dobra rešitev zato, ker se s tem izognemo mnogim konstrukcijskim prebojem skozi folijo, ki lahko predstavljajo netesna mesta in posledično nevarnosti vstopa vlage ali vode v konstrukcijo hiše.

Konstrukcija hiše nad ploščo namreč nujno potrebuje konstrukcijsko povezavo oz. pritrditev na temeljno ploščo. Lahko je to v obliki armaturnih palic ali pa jeklenih vezi, vijakov oz. sider. V klasični rešitvi hidroizolacije na temeljni plošči vse te povezave prebijejo folijo. In če preboj ni ustrezno obdelan, lahko skoznje vstopa voda, ki povzroča škodo na konstrukciji pa tudi slabo vpliva na notranje ugodje v hiši.
Takšna napačna izvedba hidroizolacije na temeljni plošči je edina rešitev pri t.i. pasovnih temeljih.

BREZ PROTIZMRZALNEGA NASIPA

Za vsako temeljenje velja, da mora dno temelja segati pod nivo zmrzovanja, ki v celinski Sloveniji sega okoli 90 cm pod nivo terena. V nasprotnem pride do različnih posedkov in pomikov, kar povzroči nepopravljivo škodo na konstrukciji.

Rešitev pri pasovnih temeljih je draga, saj je potrebno poglobiti temelje. Pri načinu izolacije pod temeljno ploščo pa je potrebno po celotni površini temeljne plošče (in širše) izvesti protizmrzalni tampon, razen če je toplotna izolacija dovolj debela, da pride njeno dno pod cono zmrzovanja. In ravno v tem je prednost naše edinstvene rešitve temeljne plošče na izolaciji iz penjenega stekla. Izolacijski sloj je namreč dovolj debel, da pride njegov sloj pod nivo zmrzovanja, tako da ni potrebe po izvedbi protizmrzalnega nasipa. Kar poceni in pohitri celotno izvedbo.

DRENAŽA ŽE V SLOJU PENJENEGA STEKLA

Tudi drenaža je večinoma obvezna pri vsaki stavbi. Klasična izvedba poleg drenažne cevi vsebuje tudi drenažni prodec in geotekstil. Pri izvedbi temeljne plošče na izolaciji iz penjenega stekla pa je mogoče drenažo vgraditi že v sam sloj penjenega stekla. Kar pomeni, da prodec in geotekstil nista potrebna, saj je folija že v sistemu izolacije, penjeno steklo pa nadomesti prodec. Tudi to pohitri in poceni gradnjo.

NATANČEN IZKOP NADOMESTI OPAŽ

Pri izvedbi toplotne izolacije iz penjenega stekla pod temeljno ploščo je potrebna priprava opaža, kamor se penjeno steklo vsuje in utrdi po slojih. Izvedbo lahko pohitrimo in pocenimo z natančnejšim zemeljskim izkopom. Na ta način robovi izkopa postanejo opaž, zato dodatna izvedba opaža ni potrebna.