1
2
3
4
5
6
7
1

Toplotna izolacija iz penjenega stekla

2

Podložni beton

3

Hidroizolacija

4

Armirano betonska temeljna plošča

5

Obodna izolacija temeljne plošče

6

Drenaža

7

Zid hiše nad ploščo

KVALITETNO TEMELJENJE

Kvalitetno temeljenje je premišljen sestav materialov in tehničnh rešitev, ki jih potrebuje vsaka stavba za svojo podlago na kateri bo zanesljivo stala.

Toplotna izolativnost

Penjeno steklo je toplotna izolacija, ki s svojo zanesljivo izolativnostjo omogoča talno toplotno zaščito primerno za pasivne in nizkoenergijske objekte.

Potresna zanesljivost

Vedno strokovno preverjen teren in uporaba penjenega stekla kot izolacijo pod temeljno ploščo, vam daje zagotovilo za visoko potresno odpornost.

Odzračevanje radona

Radon je nevaren plin, ki se nabira v temeljnih tleh in lahko vstopi tudi v objekt. Sistem temeljne plošče na penjenem steklu omogoča odzračevanje, s čimer se odpravi nevarnost.

Visoka tlačna trdnost

Temeljenje na toplotni izolaciji zahteva njeno visoko tlačno trdnost. Tlačna trdnost penjenega stekla 800 kPa je brez konkurence in zato nenadomestljiva, ko se nanjo postavi celoten objekt.

Odpornost in zanesljivost

Materiali uporabljeni pri izvedbi temeljne plošče so odporni in zaščiteni pred številnimi nevarnostmi kot so vlaga, požar, kemikalije in razni škodljvci.

Kvalitetne rešitve

Ne le posamezni materiali, ampak tudi njihova usklajena uporaba na pravih mestih omogočajo najboljše tehnične rešitve, kvalitetno izvedbo in trajnost.

DRUGE KVALITETE

 • Hidroizolacija pod ploščo

  Hidroizolacija, ki jo izvedemo pod temeljno ploščo ima več prednosti, pomembnih še posebej za lesene montažne objekte. Hidroizolacija se tako nahaja na zunanji strani temeljne plošče in jo tako obvaruje pred vodo in vlago. Najpomembneje pa je, da je tako obvarovana pred raznimi konstrukcijskimi preboji, ki bi se zgodili, če bi bila hidroizolacija nad ploščo, kot je v to primeru pasovnih temeljev. Zidove hiše je namreč treba z jeklenimi povezavami nujno povezati s temelji, ki tako prebijejo hidroizolacijo na plošči in tako voda in vlaga dobita številne možnosti da preideta v hišo in poškodujeta občutljive zidne elemente.

 • Zrakotesna izvedba

  Zrakotesnost je danes še posebej pomembna pri pasivnih in nizkoenergijskih hišah, saj netesnosti povzročajo znatne energetske izgube. Dodatna pozornost pa je pomembna pri montažnih lesenih stavbah, saj skozi netesnosti skupaj s toplim zrakom uhaja tudi vlaga, ki pozimi kondenzira v območju lesene konstrukcije in občutljive toplotne izolacije. Vlaga v montažnem zidu pa lahko povzroči poškodbe na lesenih in jeklenih elementih, toplotni izolaciji pa drastično pade toplotna prevodnost. Zato že pri izvedbi temeljne plošče poskrbimo za ustrezno zrakotestnost.

 • Pregled temeljne podlage

  Pregled temeljne podlage ima ravno takšen pomen kot pravilna izvedba temeljne plošče. Celotna obtežba objekta se namreč prenaša na podlago, zato mora biti ta dovolj nosilna. Naš geomehanik vedno preveri lastnosti temeljnih tal in po potrebi poda navodila za njihovo utrditev oz. zamenjavo z nosilnim slojem.

 • Brez toplotnih mostov

  Toplotni mostovi so v sodobni stanovanjski gradnji nedopustni, saj povzročajo energetske izgube in izrazito znižajo bivanjske pogoje. Najbolj očitni so nastanek hladnih mest, kondenzacija vlage in nastanek zidne plesni. Toplotni mostovi so nerešljivi pri pasovnih temeljih, kje pa so še posebej težavni, saj se nahajajo po celotni dolžini zidov v priltičju ali kleti. Pravilna izvedba je temeljna plošča na toplotni izolaciji, kjer se toplotnim mostovom popolnoma izognemo.