ODZRAČEVANJE RADONA IZPOD TEMELJNE PLOŠČE

Radon je naravni radioaktivni žlahtni plin, brez barve, vonja in okusa, ki nastane v razpadni verigi naravnega urana praktično povsod v tleh. Njegovi odpadni produkti lahko v naših dihalnih poteh povzročijo nastanek raka. Radioaktivni plin radon predstavlja največji prispevek k izpostavljenosti ljudi zaradi ionizirajočih sevanj. Izpostavljenost radonu je smiselno zmanjšati, predvsem na mestih, kjer se ljudje dalj časa zadržujemo, torej v naših domovih in na delovnih mestih. Pri tem je izolacija pod temeljno ploščo iz penjenega stekla idealna rešitev, saj omogoča odzračevanje radona med njegovimi granulami in onemogoča njegovo kopičenje pod hišo, kjer lahko prodre v objekt. Odzračevanje temeljnih tal je eden temeljnih principov pri zniževanju vsebnosti radona v stavbah.

Radon je sicer radioaktiven plin, a sam po sebi ne predstavlja velike nevarnosti za človeka. Skupaj z zrakom ga sicer vdihavamo, vendar ga kot plin tudi izdihnemo. Nevarnost pravzaprav predstavljajo njegovi kratkoživi razpadni produkti prisotni v zraku, ki ga dihamo skupaj z radonom. Kot aerosole jih naša pljuča ne sprejmejo v krvni obtok, ampak se usedajo na stene dihalnih poti, kjer razpadajo. Nastali delci alfa nato napadajo okoliško tkivo in ga poškodujejo. Te poškodbe so lahko tako resne, da vodijo do nastanka raka. Ocenjuje se, da je vsak deseti rak na pljučih posledica vpliva radona.

KAKO TEMELJNA PLOŠČA NA PENJENEM STEKLU PREPREČUJE VSTOP RADONA V STAVBO

Radon nastaja v temeljnih tleh, pod temeljih hiš se kopiči in nato pronica v stavbo. Radon nastaja pri radioaktivnem razpadu radija v zemeljski skorji. Na prostem se hitro dvigne v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prostorih pa se akumulira in lahko doseže zelo visoke koncentracije.

Uporabljamo temeljne rešitve za preprečevanje vstopa radona v stavbo:

  • Odzračevanje skozi granule penjenega stekla izpod plošče na prosto
  • Tesnenje temeljnih slojev s hidroizolacijo in enovito betonsko ploščo
  • Prezračevanje notranjih prostorov

Penjeno steklo, ki se ga uporablja kot toplotna izolacija pod temeljno ploščo je granulatne sestave, podobno kot gramoz. Radon ki pride iz temeljnih tal tako zlahka preide med granulami na prosto, kjer ne predstavlja nobene nevarnosti. To je bistvena prednost tega sistema, da se radon pod temeljno ploščo ne more kopičiti. Dodatno preprečujeta vstop radona v stavbo še natančno vgrajena hidroizolacija in enovito izvedena armiranobetonska temeljna plošča. Tako kot vse ostale nepotrebne pline, pa radon učinkovito odstranjuje tudi sistem prezračevanja z uporabo rekuperatorja.

IZKUŠNJE Z RADONOM V SLOVENIJI

Sistematičnega preverjanja in meritev radona v Sloveniji žal ni, obstaja sicer projekt preventivnega preverjanja, a le na posebej obremenjenih območjih. V letih 1990 do 1994 je inštitut Jožef Štefan opravil obsežne raziskave in meritve radona v vrtcih in šolah po Sloveniji in v kar 26 primerih izmeril visoke presežne vrednosti, čez tisoč bekerelov, v 143 primerih pa vrednosti 400-600 bekerelov, kar so ravno tako previsoke vrednosti, danes je npr. omejitev 300 bekerelov za vrtce in šole. Mnoge od teh šol so zato zaprtli in sanirali.

Pred kratkim so za več dni izselili 265 uslužbencev iz stavbe ministrstva za delo na Kotnikovi 28, saj so izmerili visoke vrednosti radona. Podobno pa so previsoke vrednosti izmerili tudi v stavbi na Poljanskem nasipu 58 ob Ljuljanici, kjer so preselili več ljudi.