POTRESNA ZANESLJIVOST TEMELJNE PLOŠČE

Slovenija leži na potresno aktivnem območju, zato je v Sloveniji za gradnjo objektov predpisana obvezna presoja potresnih obremenitev na hiše. Pri gradnji je na celotni konstrukciji, tudi pri temeljenju, pomembno upoštevati potresne obremenitve. Ne smemo namreč dovoliti, da se življenjska naložba v udobje in varčnost poruši v enem samem neugodnem trenutku. Penjeno steklo v sistemu izolacije pod temeljno ploščo ima lastnosti, ki dosegajo visoke standarde pri protipotresni zaščiti stavb.

vir. karte: Giardini D. et al., (2013), Seismic Hazard Harmonization in Europe (SHARE): Online Data Resource, doi: 10.12686/SED-00000001-SHARE, 2013

Potresni sunki se na objekt prenesejo iz temeljnih tal, zato je najbolj pomembno, da se potresni odpornosti najbolj posveti ravno pri zasnovi temeljenja. Vsaka naša temeljna plošča je zasnovana glede na dano lokacijo, značilnosti terena in potrebe objekta.
Armiranobetonska temeljna plošča leži na sloju nosilne toplotne izolacije iz penjenega stekla, ki ima vrhunsko nosilnost, to je ≥800 kPa pri 10% stisnjenosti, kar omogoča zanesljivo temeljenje in potresno odpornost. Penjeno steklo je odporno na ogenj in mraz, neobčutljivo na vlago, je dober zvočni izolator in je kemijsko inerten, kar pomeni, da je neobčutljiv na kemikalije, s katerimi lahko pride v stik v zemlji. Te lastnosti so izjemnega pomena, saj posredno zagotavljajo varnost celotnega objekta, ki stoji na njem.
V sloju penjenega stekla se enostavno in varno napelje vse instalacije, ki vodijo v objekt. Na tampon iz penjenega stekla se položi podložni beton, na katerega se namesti hidroizolacija. Slednja je tako neprekinjena in celovita, v nasprotju s hidroizolacijo, ki se jo položi po zgornji površini temeljne plošče, ki jo večkrat prebodejo povezave z zidovi. Sloj vodoneprepustne zapore predstavlja tudi pomemben del protipotresne zaščite.

VISOKA TLAČNA TRDNOST

Penjeno steklo ima tlačno trdnost vsaj 800 kPa, medtem ko ima tipična izolacija iz ekspandiranega polistirena (XPS) pod temeljno ploščo stanovanjske hiše 400 kPa. Tlačna trdnost je ena najpomembnejših lastnosti izolacije pod temeljno ploščo.

Potresni sunki povzročajo nihanje (zibanje) objekta, kar poveča tlačne pritiske na izolacijo, ki se zato na določenem segmentu posede (stisne) zato se stavba lahko nagne. Nagnjenost stavbe je nepopravljiva škoda na objektu, četudi je nad temelji ostala povsem nepoškodovana. Zaradi teh posedkov se lahko povečajo tudi vplivi na zgornjo konstrukcijo, zato se sčasoma pojavijo poškodbe tudi tam. Zaradi visoke tlačne trdnosti ima zato penjeno steklo veliko prednost pred ostalimi materiali, saj zmore veliko višje tlačne pritiske v času potresa, brez posedanja.

POTRESNA ENERGIJA SE PORAZGUBI V TRENJU GRANULATA

Penjeno steklo granulat, izolacija pod temeljno ploščo, je sestavljen iz množice granul v velikosti gramoznih kamnov (nekaj centimerov premera). V primeru potresa se tresljaji prenašajo iz temeljne zemljine skozi penjeno steklo navzgor proti objektu.
Ravno granulatna sestava penjenega stekla po celotni debelini tampona omogoča, da se kinetična energija potresa porazgubi v trenju med vsemi granulami in zato objekt dosežejo blažji potresni sunki. Pri tem se kot pomembna prednost izkaže večja debelina penjenega stekla. Večja ko je debelina, izrazitejši je ta učinek.

POTRESNA IZOLACIJA

Najenostavnejši princip potresne izolacije je sistem drsne izolacije, ki so ga že leta 1933 uporabili pri Ljubljanskem nebotičniku. Sloji pod temeljno ploščo z vodoneprepustno zaporo omogočajo, da lahko celoten objekt med močnejšim potresom rahlo zdrsne po spodnjem delu, pri čemer se del potresne energije porazgubi na mestu zdrsa in tako ne more škodovati konstrukciji hiše.
Pri tem je zelo pomembno, da je konstrukcija stavbe čimbolj toga in masivna (TermoLOGiK), saj se tako doseže večji učinek, t.j. bolj učinkovito zmanjšanje potresne obremenitve.