PRIKAZ IZVEDBE TEMELJNE PLOŠČE

Skozi spodnje slike boste spoznali uspešno in kvalitetno vgradnjo penjenega stekla za izolacijo temeljne plošče.

1. PROJEKT

Za začetek gradnje je zelo pomemben kvaliteten projekt za izvedbo, ki vam ga lahko pripravijo naši projektanti. Na podlagi tega in želje po določeni toplotni prehodnosti pod temeljno ploščo, naši inženirji izračunajo debelino penjenega stekla, ki bo zadostila vsem zahtevam pri izvedbi pasivne hiše.

2. ZAKOLIČBA

Geodet s podatki zakoličbe iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja označi točke bodočega objekta na zemljišče z uporabo količkov in tako prenese objekt na določen položaj na parceli. To so točke, ki predstavljajo osi in obliko projektiranega objekta v skladu s projektom. Zakoličbene točke in pozicije osi se nato prenese na gradbene profile, da je na mestu hiše površina prosta za nadaljnji korak – izkop.

3. IZKOP GRADBENE JAME

Po prenosu zakoličbe na gradbene profile se začne izvedba izkopa gradbene jame za postavitev temeljev in temeljne plošče. Če je potrebno, izkop pregleda tudi geomehanik in določi način, da se z dodatnim nasutjem in utrjevanjem obstoječega terena dobi primerno nosilnost tal pod objektom. Dobro je, da vso izkopano zemljo deponiramo na predvidenem mestu na gradbišču in jo prihranimo za kasnejše zasutje in ureditev okolice objekta.

4. IZVEDBA DRENAŽE

Da se zagotovi pravilno odvajanje meteorne vode, se mora po izkopu gradbene jame izvesti drenaža. V vsaki vodo tesni gradbeni jami pa je odvod vode nujno potreben. Instalacija za drenažo, mora v zemlji potekati okoli vseh zidov objekta in se zaključiti kot zaprt krožni vod. Drenažna instalacija je z vseh strani obdana z gramozom. Če ne položimo drenažnih cevi ali pa so te pomanjkljivo položene, bo stavba izpostavljena vplivu vode, ki lahko povzroči, da bodo klet in kletni zidovi stalno pod vodo.

5. IZVEDBA KANALIZACIJE IN OSTALIH DOVODNIH INSTALACIJ

Izvede se razvod vseh inštalacij pod ploščo ob upoštevanju vseh podanih projektnih rešitev. V okviru te točke se izvede izvedba razvoda za potrebe vodovoda, kanalizacije, za razvod elektrike, za dovod telekomunikacij, za dovod inštalacij, razvod potreben za toplotno črpalko ter razvod za uporabo deževnice.

6. OBETONIRANJE CEVI

Po namestitvi potrebnega razvoda vseh cevi, je le-te smiselno obetonirati, da se pri vgradnji stekla ne poškodujejo.

7. RAZGRNITEV GRADBENEGA FILCA

Filc se položi vsaj 2 m širše od roba tampona in z ustreznim prekrivanjem trakov. Ob straneh naj bo rob dosti velik, da bo lahko kasneje na robovih pokril nasuti material. Folija na ta način loči penjeno steklo od zemljine.

8. VGRADNJA PENJENEGA STEKLA Z ALI BREZ UPORABE OPAŽA

Opaž se izvede v dimenzijah, ki so za debelino tampona penjenega stekla širše od temeljne plošče. Opaž tudi omogoča racionalno porabo stekla. Na sliki je viden že razgrnjen gradbeni filc. Pri vgradnji penjenega stekla brez opaža pa se Penjeno steklo vgradi v gradbeno jamo, ki je za debelino tampona penjenega stekla širše od temeljne plošče. Več o penjenem steku na tej povezavi: PenjenoSteklo.si

9. VGRADNJA PENJENEGA STEKLA

Če je material nepakiran, ga lahko takoj raztresemo, po potrebi pa se uporabi bager. Penjeno steklo je priporočljivo porazdeliti od notranjosti proti zunanjosti. Material se poravna z lopato, grabljami ali valjem. Če debelina presega 50 cm, naj bo porazdelitev večplastna. Več o penjenem steku na tej povezavi: PenjenoSteklo.si

10. KOMPRIMACIJA PENJENEGA STEKLA

Penjeno steklo se vgrajuje in poravna v slojih debeline 20 do 30 cm in vsakega posebej se komprimira. Zgostitev je zaključena, ko je dosežena predvidena mera izolacije. Povečanje pritiska vibracijske plošče ali valjarja bo pripeljala do potrebe po dodatnem materialu a nebo prispevala k povečanju nosilnosti. Več o penjenem steku na tej povezavi: PenjenoSteklo.si

11. PREPOGNITEV GRADBENEGA FILCA IN POLOŽITEV PE FOLIJE

Gradbeni filc naj na robovih prekrije skomprimiran in poravnan material. Površino materiala pokrijemo tudi z diafragmo iz PE (debeline 0,2 mm) ali z gradbenim filcem, tako da se posamezni deli prekrivajo v širini 10 cm. S tem preprečimo mešanje penjenega stekla s podložnim betonom.

12. PODLOŽNI BETON

Na to podlago se izvede podložni beton, ki bo služil kot podlaga za izvedbo talne hidroizolacije pod temeljno ploščo.

13. HIDROIZOLACIJA

Podložni beton je podlaga za hidroizolacijo. Betonska plošča na hidroizolaciji je tako zaščitena pred vodo in vlago, hkrati pa se izognemo prebojem armature, ki jo ima sicer sistem hidroizolacije na plošči.

14. OPAŽ PLOŠČE PO OBODU

Pred betonažo temeljne plošče se po obodu pripravi opaž, za katerega smo pozorni, da je zatesnjen. Smiselno je, da se pred betonažo vanj položi še toplotno izolacijo oboda plošče.

15. VSTAVLJANJE ARMATURE

Pred betonažo se namesti vsa sprojektirana armatura na distančnike. Okoli oboda se položi navpična armatura, ki se jo veže v nosilni del stene ovoja pritličja. Izračun potrebne armature opravi pooblaščeni gradbeni inženir, statik.

16. BETONIRANJE PLOŠČE

Pri betonaži je potrebno poskrbeti, da beton doseže celotno debelino plošče. To zagotovimo z uporabo vibracijske igle.

17. GRADNJA PRITLIČJA

Za izvedbo obodnih nosilnih sten je uporabljen gradbeni sistem TermoLOGiK. Gradnja je hitra in natančna. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča izvedbo toplotnega ovoja objekta popolnoma brez toplotnih mostov. Skupaj z betonažo obodnih sten je pritličje pasivne hiše izvedeno v treh dneh.

Več o izvedbi temeljnih plošč si lahko pogledate tudi na strani PasivnaGradnja.si

Trenutna dogajanja na gradbiščih lahko spremljate tudi na Facebook strani

Več podatkov je tudi na Blogu PasivnaGradnja.si