ZAKAJ JE TEMELJNA PLOŠČA PRAVA IZBIRA

Kljub temu, da poznamo več oblik temeljenja, je temeljna plošča najboljša izbira iz več vidikov pomembnih pri gradnji vsake hiše. Ko pa govorimo o sodobni energetsko varčni gradnji – nizkoenergijskih in pasivnih hišah, pa nobena druga oblika ne pride v poštev.

Na tem mestu želimo predstaviti predvsem bistvene razlike v primerjavi z drugimi oblikami temeljenja stanovanjskih hiš:

  • Onemogočen kapilarni dvig vlage

  • Potresna odpornost

  • Preprečeni toplotni mostovi

  • Odzračevanje nevarnega radona

ONEMOGOČEN KAPILARNI DVIG VLAGE

Temeljenje z uporabo temeljne plošče na izolaciji iz penjenega stekla je edini način, kjer je onemogočen kapilarni dvig vlage. Kapilarni dvig je fizikalen pojav, kjer se voda (vlaga) vzpenja skozi pore in druge mikroskopsko majhne prostore v materialu na višje kote le s pomočjo njene površinske napetosti. To omogoča vsak material, ki ni celično zaprt. Mednje štejemo npr. tudi kamen, opeko, les, beton,… Vidne posledice kapilarnega dviga vlage so “cvetenje” ometa, pojav “solitra” na stenah, pa tudi propadanje določenih materialov.
Ta pojav se lahko pokaže pri temeljenju s pasovnimi temelji, saj je beton temeljev direktno izpostavljen talni vlagi. Na mestu poškodbe ali preboja hidroizolacije (npr. jeklene povezave zidov s temelji) pa lahko vlaga vstopi tudi v zidno konstrukcijo, kjer povzroča škodo.
Pri temeljenju s temeljno ploščo na penjenem steklu pa je kapilarni dvig vlage onemogočen že z z uporabo penjenega stekla, saj gre za celično zaprt material, kar pomeni, da se vlaga po njem ne more vzpenjati. Ker penjeno steklo v celoti loči temelje in hišo od tal, je kapilarni dvig vlage popolnoma onemogočen. Pomemben člen preprečavanju vstopa vlage v objekt pa je tudi hidroizolacijska folija vgrajena pod temeljno ploščo, kar popolnoma zaščiti tudi armiranobetonsko konstrukcijo temelja.

POTRESNA ODPORNOST

Osnova za vsak zanesljiv in učinkovit objekt so pravilno zasnovani in zgrajeni temelji. Vse naše temeljne plošče so zasnovane glede na dano lokacijo, značilnosti terena in potrebe objekta.
Armiranobetonska temeljna plošča leži na sloju nosilne toplotne izolacije iz penjenega stekla, ki ima vrhunsko nosilnost, to je ≥800 kPa pri 10% stisnjenosti, kar omogoča zanesljivo temeljenje in potresno odpornost. Penjeno steklo je odporno na ogenj in mraz, neobčutljivo na vlago, je dober zvočni izolator in je kemijsko inerten, kar pomeni, da je neobčutljiv na kemikalije, s katerimi lahko pride v stik v zemlji. Kemijska inertnost penjenega stekla je izjemnega pomena, saj posredno zagotavlja varnost celotnega objekta, ki stoji na njem.
Penjeno steklo je sestavljeno iz množice granul v velikosti gramoznih kamnov (nekaj centimerov premera). V primeru potresa se tresljaji prenašajo iz temeljne zemljine skozi penjeno steklo navzgor proti objektu. Ravno granulatna sestava penjenega stekla po celotni debelini tampona omogoča, da se kinetična energija potresa porazgubi v trenju med vsemi granulami in zato objekt dosežejo blažji potresni sunki. Pri tem se kot pomembna prednost izkaže večja debelina penjenega stekla. Večja ko je debelina, izrazitejši je ta učinek.

PREPREČENI TOPLOTNI MOSTOVI

Sodobne svetovne direktive narekujejo energetsko varčno gradnjo, hkrati pa se višajo tudi zahteve po udobju v stavbah. Zato tudi v arhitekturi in gradbeništvu veliko posvečamo tem smernicam. Energetska vračna gradnja pa je tudi neposredno povezana s kvalitetnim bivalnim ugodjem.
Temeljni princip energetske varčne gradnje je toplotna izolacija pod temeljno ploščo, ki mora biti trajna in zanesljiva. Temeljna plošča na penjenem steklu v enem zamahu izpolni vse te zahteve, saj je penjeno steklo odlična toplotna izolacija, ki ne potrebuje protizmrzalnega tampona. Hkrati pa način vgradnje omogoča  kvalitetno prilaganje penjenega stekla vsem oblikam, ki jih oblikujejo teren, instalacije in druge specifične lastnosti objekta in tako popolnoma prepreči toplotne mostove. Drug pomemben detajl toplotne izolacije temeljne plošče je tudi obodna izolacija plošče, ki zanesljivo poveže toplotni ovoj hiše z izolacijo pod ploščo. Tako dobimo neprekinjeno toplotno izolacijo, kar pomeni brez toplotnih mostov.
Zelo pomembno pri tem je to, da je temeljna plošča, ki predstavlja izjemno velik potencial toplotne akumulacije, sedaj znotraj toplotnega ovoja hiše in z akumuliranjem toplote zelo ugodno vpliva na energetsko učinkovitost hiše, odsotnost nihanje notranje temperature in bivalno ugodje.

Rešitve kot so pasovni temelji, temelji v obliki banje ipd. imajo lahko tudi zelo izrazite toplotne mostove, ki poleg večjih ogrevalnih stroškov znatno tudi nižajo bivalno ugodje – občutek hladu, prepih, nastanek plesni, itd.

ODZRAČEVANJE NEVARNEGA RADONA

Radioaktivni plin radon predstavlja največji prispevek k izpostavljenosti ljudi zaradi ionizirajočih sevanj, ki lahko v naših dihalnih poteh povzročijo nastanek raka. Izpostavljenost radonu je smiselno zmanjšati, predvsem na mestih, kjer se ljudje dalj časa zadržujemo, torej v naših domovih in na delovnih mestih. Pri tem je izolacija pod temeljno ploščo iz penjenega stekla idealna rešitev, saj omogoča odzračevanje radona med njegovimi granulami in onemogoča njegovo kopičenje pod hišo, kjer lahko prodre v objekt. Odzračevanje temeljnih tal je eden temeljnih principov pri zniževanju vsebnosti radona v stavbah.
Radon nastaja v temeljnih tleh, pod temeljih hiš se kopiči in nato pronica v stavbo. Na prostem se hitro dvigne v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prostorih pa se akumulira in lahko doseže zelo visoke koncentracije.
Penjeno steklo pod temeljno ploščo je granulatne sestave, tako da radon ki pride iz temeljnih tal zlahka preide med granulami na prosto, kjer ne predstavlja nobene nevarnosti. To je bistvena prednost tega sistema, da se radon pod temeljno ploščo ne more kopičiti. Dodatno preprečujeta vstop radona v stavbo še natančno vgrajena hidroizolacija in enovito izvedena armiranobetonska temeljna plošča.
Temeljenje na pasovnih temeljih ali uporaba nezračne toplotne izolacije (npr. EPS ali XPS) pod temeljno ploščo ne omogoča odzračevanja tal, kar lahko privede do kopičenja radona in pronicanje v stavbo. To je še posebej problematično na izpostavljenih območjih.