TOPLOTNA IZOLATIVNOST TEMELJNE PLOŠČE

Pravilen način toplotne izolacije hiše s spodnje strani je z uporabo nosilne toplotne izolacije pod temeljno ploščo. Na ta način se toplotno izolira tudi temeljno ploščo. Penjeno steklo je toplotna izolacija, ki s svojo zanesljivo izolativnostjo omogoča talno toplotno zaščito primerno za pasivne in nizkoenergijske objekte.

Klasična napaka pri temeljenju s pasovnimi temelji je nezavedanje bistvene slabosti tovrstnega temeljenja – obsežni toplotni mostovi. Edino kar v primeru pasovnega temelja loči temeljna tla od notranjega zidu je armiranobetonski pasovni temelj, ki pa ima zelo visoko toplotno prevodnost, kar 50-krat višjo od običajne toplotne izolacije. Ti toplotni mostovi, ki se nahajajo po celotni dolžini vseh zidov predstavljajo znatne energetske izgube in trajno težavo pri notranjem ugodju in nastajanju zidne plesni. Temeljenje s pasovnimi temelji je slaba ršitev.

PRAVILEN NAČIN TEMELJENJA – TEMELJNA PLOŠČA NA IZOLACIJI IZ PENJENEGA STEKLA

V sodobni energetsko varčni gradnji je edini način, da se izognemo toplotnemu mostu pri temeljenju, princip temeljne plošče na nosilni toplotni izolaciji iz penjenega stekla. Pri tem sodobnem principu celotna temeljna plošča in posledično cel objekt stoji na toplotno izolativnem sloju iz penjenega stekla, ki termično loči hišo od temeljnih tal. S tem se tudi izognemo toplotnim mostovom proti tlem.

Toplotna prehodnost talnega sklopa glede na debelino izolacije iz penjenega stekla: